Aanbod

Raad van Toezicht, bestuur, schoolleiding, medezeggenschap en leerlingenvereniging

Raad van Toezicht, bestuur, schoolleiding, medezeggenschap en leerlingenvereniging

Het bevoegd gezag van het Pallas Athene College is de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder en het toezicht ligt bij de Raad van Toezicht.
Het bestuur hanteert daarbij de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De Raad van Toezicht is aangesloten bij de vereniging VTOI-NVTK.

 • De Raad van Toezicht is bereikbaar via: voorzitter.rvt@pallasathenecollege.nl

  De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Renate Pope, voorzitter
  • Randy Schoop
  • Ada van der Velden
  • Peter Vermaat
  • Stef van de Wiel

 • De directie bestaat uit:

   

  De directie is telefonisch bereikbaar via het nummer van de school (0318 624500). Via het directiesecretariaat kunt u desgewenst een afspraak maken.

 • Het managementteam bestaat uit de directie en de drie afdelingsleiders van de onderwijsteams:

 • Het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede is verantwoordelijk voor het Pallas Athene College. De controle op deze taak gebeurd door de leden van de Raad van Toezicht èn door de medezeggenschapsraad.

  Alle wettelijke rechten en plichten voor scholen rondom medezeggenschap zijn vastgelegd in de ‘wet medezeggenschap op scholen’ (WMS), die geldt sinds 2007. Hierin staan ook de rechten en bevoegdheden van de MR-leden (personeelsleden, ouders en leerlingen). Zo heeft de MR informatierecht op een aantal omschreven stukken van het bevoegd gezag en kan de raad hierover meepraten. Ook kent de MR op een
  aantal terreinen instemmingsrecht (o.a. onderwijskundige doelen, plannen voor fusie) en adviesrecht (o.a. hoofdlijnen begroting, aanstellen of ontslag schoolleiding, nieuwbouw/belangrijke verbouwing).

  Deze input van stakeholders is voor scholen cruciaal om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. Medezeggenschap versterkt ook de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. De bestuurder van het Pallas zet er dan ook op in om de medezeggenschap zo goed mogelijk te organiseren en verder te brengen. Belangrijk hierbij is door scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren de medezeggenschap stimuleren. Wanneer u als ouder interesse heeft om bij onze MR aan te sluiten kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. Jeroen Leliveld – j.leliveld@pallasathenecollege.nl.

 • De oudercommissie van het Pallas is een groep ouders die een paar keer per jaar activiteiten organiseren voor de ouders van onze leerlingen. Een voorlichting over bijvoorbeeld het opvoeden van pubers, maar ook een gezellige pubquiz, waardoor je de school goed leert kennen. Tijdens open dagen en de diplomering hebben deze ouders een belangrijke rol. We zijn altijd op zoek naar ouders die het leuk vinden om met deze enthousiaste groep iets voor de school te betekenen. Info ontvangt u via oudercommissie@pallasathenecollege.nl

 • Willen leerlingen meedenken over de inrichting en de activiteiten van de school, dan kan dat in de leerlingenraad. Uit alle klassen kunnen leerlingen hieraan deelnemen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding. Via lr@pallasathenecollege.nl kun je contact opnemen met deze actieve groep leerlingen.

 • Elke leerling van het Pallas Athene College is automatisch lid van de leerlingvereniging Dionysus. Het bestuur van de vereniging bestaat uit leerlingen. Dionysus organiseert jaarlijks een aantal themafeesten zoals Het Hairbal en het Kerstgala. Kaarten kunnen alleen in de voorverkoop worden verkregen, zodat bij binnenkomst op identiteit kan worden gecontroleerd. Alle feesten zijn uiteraard alcoholvrij en reuze gezellig.

 • U kunt met alle medewerkers contact opnemen via telefoonnummer 0318-624500 of per e-mail.

Jaaragenda

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie