Aanbod

Onderwijsaanbod en lessentabel

Onderwijsaanbod en lessentabel
 • Het Pallas Athene College is een school met maatwerk voor leerlingen in opleidingsroutes en talentontwikkeling. Vanaf de brugklassen voor mavo, havo en vwo zijn er doorlopende leerlijnen met sport en cultuur. Het onderwijs op het Pallas Athene College is erop gericht leerlingen voor te bereiden om levenslang te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers in een globaliserende wereld. Als uitgangspunt hanteren we hierbij dat we aansluiten bij hun ontwikkeling in het basisonderwijs en dat we voorbereiden op het vervolgonderwijs.

  Leerlingen verschillen in de manier waarop ze leren en in het niveau dat ze kunnen halen. Het Pallas Athene College stelt de talentontwikkeling van leerlingen centraal. Wij willen, op basis van recente inzichten in de ontwikkeling van kinderen, flexibel onderwijs bieden waardoor zo veel mogelijk leerlingen op een plezierige wijze de school doorlopen en daarbij een diploma halen op hun maximale niveau. Met flexibel onderwijs bedoelen we dat we leerlingen vragen keuzes te maken, dat zij daarbij ondersteund worden door hun mentor en dat we werken in een zeer gestructureerde omgeving met een overzichtelijk rooster met daarin vaste vakken (het reguliere curriculum in lessen van 80 minuten) en blokken waarin de keuzes gemaakt worden (40-minutenlessen, zoals Cambridge English, extra uitleg in een vak, enz.).

  Leren is een proces dat zich niet beperkt tot schooltijden. Ouders en anderen in de samenleving spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Het Pallas Athene College streeft ernaar in dialoog met de ouders haar opvoedkundige taak gericht op het opvoeden tot democratische burgers in te vullen. De school wil de maatschappelijke zorgplicht en haar onderwijsactiviteiten samen met partners uit de samenleving invullen. Een goede onderwijsomgeving is allereerst een veilige omgeving. Daarom gaan we respectvol met elkaar om.

  Om de leerling een goede start in de maatschappij te geven, wordt hij geïnspireerd om verder te kijken dan het lesboek, gestimuleerd om te ontdekken waartoe hij in staat is en succesvol begeleid naar een diploma dat straks deuren voor hem opent.

 • We werken op het Pallas met de combinatie van leren met boek èn laptop. Lessen kunnen leerzamer en leuker worden door het gebruik van computers. Naast moderne computerlokalen, digiborden en laptops heeft het Pallas Athene College ook een uitstekend draadloos netwerk. Hiermee willen we je optimaal voorbereiden op de toekomst. We werken samen met de Rent Company waarbij je voor een bedrag rond de €15,- per maand een laptop kunt leasen. Je ontvangt hierover tijdig informatie. Uiteraard kun je ook zelf voor een laptop zorgen. Let hierbij ook op de regelingen in de gemeente waar je woont. Mocht je er echt niet uitkomen, neem dan contact op met je mentor. Op school zijn er mogelijkheden om computers te gebruiken.

 • Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daarom proberen we je actief te laten zijn, bijvoorbeeld met de hardloopactie ‘Irun2Bfit’ en serveren we gezonde broodjes in de schoolkantine. Het Pallas Athene College is een rookvrije school. In het gebouw en op het plein mag niet worden gerookt. Alcohol- en drugsgebruik is voor leerlingen en medewerkers tijdens schoolactiviteiten niet toegestaan.

 • We werken met het 40/80-rooster. De tijden zijn als volgt:

  Soms duren schoolactiviteiten tot na het 8e uur. Leerlingen moeten rekening houden met activiteiten die kunnen uitlopen tot 17:00 uur. Deze activiteiten moeten volledig worden bijgewoond.

 • In de lessentabel is voor elke jaargroep aangegeven hoeveel uur per week per vak in het onderwijsprogramma is opgenomen.

  We hebben drie soorten brugklassen:

  • Mavo / havo (je volgt daar de mavo lessentabel)
  • Havo / vwo (je volgt daar de havo lessentabel)
  • Vwo

  In welke klas je komt, hangt af van het advies van je basisschool. Heb je een mavo-advies? Dan begin je in de mavo / havo brugklas. Met een havo-advies start je in de havo / vwo brugklas. Om naar de vwo brugklas te kunnen, heb je een vwo advies nodig.

  Doorstromen naar een hoger niveau
  De combinatieklassen noemen we dakpanklassen. Die hebben we ook het tweede jaar. In de eerste twee jaar leer je namelijk ontzettend veel. De kans is groot dat je dan ook meer kunt dan je denkt. Daarom kun je (als we merken dat jij het kan) na het eerste én tweede jaar doorstromen naar een hoger lesniveau: van mavo / havo naar havo / vwo. Of van havo / vwo naar het vwo. Je kunt dus op een hoger lesniveau examen doen dan waar je in de brugklas mee begint!

  Aanbod van 80-minutenlessen:

  Aanbod van flexuren (40 minuten):

 • Bij lesuitval worden de lessen zo veel als mogelijk opgevangen. Onder begeleiding werken de leerlingen verder aan de lesstof, op basis van de studieplanner van het betreffende vak.

Jaaragenda

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie