Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

mavo = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs
vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Dakpanklassen

Het Pallas Athene College kent zogenoemde ‘dakpanklassen’, de mh-klas en de hv-klas.
De mh-klas is bedoeld voor leerlingen met een mavo-advies. De leerlingen in de mh-klas volgen een tweejarige brugperiode waarin op mavoniveau wordt lesgegeven. Na het eerste en na het tweede jaar kunnen de leerlingen met hoge cijfer-resultaten doorstromen naar klas 2hv of 3havo.
De hv-klas is bedoeld voor leerlingen met een havo-advies. Ook vanuit de hv-klassen bestaat een doorstroommogelijkheid naar het vwo.

 

Vwo-NeXt

Naast de dakpanklassen waar op mavo- en havoniveau wordt lesgegeven, is er voor leerlingen met een vwo-advies een ongedeelde vwo NeXt-klas. Vwo-NeXt biedt een verrijkte 6-jarige opleiding met als extra’s: Cambridge English en vwo-NeXt uren. In de NeXt-projecten draait het om samenwerking, onderzoeken en vakoverstijgend leren. De leerlingen doen afwisselend alfa-, bèta- en gamma projecten waarbij zij actief leren, keuzes maken, doelen stellen, presenteren en reflecteren.

 

Accent op Talent

IBC

Het International Business College (IBC) is een onderdeel van de havo van het Pallas Athene College. Het IBC brengt je letterlijk de samenleving in om te leren. Je leert in een krachtige leeromgeving: een modern schoolgebouw, het hbo, het echte bedrijfsleven en alternatieve lessituaties. Het IBC begeleidt je in de ontwikkeling van competenties die van belang zijn voor een mogelijke loopbaan als hbo-student, als ondernemer, wetenschapper of als werknemer in dienst bij een onderneming.

International’ wordt gebruikt, omdat ondernemen steeds internationaler wordt. Je ontvangt naast het gebruikelijke taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien doe je mee aan een internationaliseringsproject. (Bijvoorbeeld een buitenlandse reis en een stage in een buitenlands bedrijf). Er zijn veel flexibele activiteiten in de vorm van stages, excursies, lezingen en modules.

Sport High School

Als je veel talent hebt voor een sport kun je meedoen met de Sport High School. Dan kun je trainen voor je sport als onderdeel van het lesprogramma. Presteren op niveau geldt dan voor jouw sport én voor de school. Het motto is: ‘Goed leren met sport combineren’. Dat is wat er van je wordt verwacht op de Sport High School. Dus je moet wel altijd je best doen!

Accentklassen

Je schooltijd is meer dan lessen volgen alleen. Iedereen heeft talenten. Die talenten zijn alleen niet altijd bekend. Bij het Pallas Athene College krijg je de kans om ze te ontdekken en verder te ontwikkelen. Omdat niet iedereen dezelfde talenten heeft, zegt een niveau als mavo, havo of vwo niet altijd alles.

Het is goed om veel en vaak van elkaar te leren. Alle leerlingen maken deel uit van het Pallas Athene College, ongeacht je klas of leerniveau. Daarom bieden wij naast de normale lessen met je klas ook “accenturen” aan. Uren waarin je samen je talenten vorm kunt geven. Alle leerlingen met talenten in dezelfde richting komen in de brugklas vier uur en in de tweede en derde klas twee uur per week bij elkaar in de sportklas, expressieklas, researchklas of Atheneklas.

Sportklas

Als jouw talent bij het sporten ligt, dan biedt de sportklas uitkomst. Sportiviteit is een talent waarbinnen je veel kunt ontdekken. Daarom maak je in de sportklas kennis met veel verschillende sporten. Je verdiept je nog verder in verschillende sporten dan bij de reguliere lessen bewegingsonderwijs mogelijk is.

De sportklas is gericht op de breedtesport met een heel divers aanbod aan sporten. Trainers van binnen en buiten de school zorgen voor de kennismaking met verschillende sporten. Daarnaast wordt er gewerkt aan de teamgeest en sportbeleving. Het Pallas Athene College heeft een sportcultuur. Misschien past jouw talent daar goed bij!

Expressieklas

Een talent als schilderen, dansen, acteren en/of beeldhouwen is wat je kunt laten zien en verder kunt ontwikkelen in de expressieklas. Jezelf en je kunsten leren presenteren zijn hierin belangrijke onderdelen.

Door de enorme veelzijdigheid in de onderwerpen die in de expressieklas langskomen, is dit een zeer uitdagend accent. Muziek, dans, drama en beeldende kunst zijn zomaar een greep uit de onderwerpen die in de expressieklas aan bod komen. Speciaal hierbij is dat je een aantal keren per schooljaar een voorstelling geeft om het resultaat te laten zien.

Researchklas

Goed onderzoek kunnen doen is een talent. Interesse tonen in de wereld om je heen en jezelf verwonderen om alles wat er om je heen gebeurt is ook een talent. Deze talenten komen bij elkaar in de researchklas. Een accent voor onderzoekende en nieuwsgierige leerlingen. Met name gericht op onderzoek in de natuurkunde, scheikunde en techniek.

Goed kunnen samenwerken is een belangrijke eigenschap om goed onderzoek te kunnen doen. De projecten voer je groepsgewijs uit om zo gebruik te maken van verschillende kwaliteiten. In de researchklas worden op het oog vanzelfsprekende zaken besproken en uitgeplozen, om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Van de vraag: wat maakt dat ik op de grond blijf staan? Tot een systeem om eieren ongeschonden van een flat te laten vallen.

Atheneklas

Naast heel specifieke kwaliteiten kun je ook breed geïnteresseerd zijn. Interesse in je omgeving, interesse in andere mensen en interesse in de maatschappij. De Atheneklas biedt een programma gericht op deze brede interesse. Zowel expressieve, onderzoekende als sportieve onderdelen vind je terug in dit accent. Hierin kun je je specifieke talenten ontdekken en delen met anderen.

Jouw leefomgeving is in de eerste klas het thema voor de Atheneklas. Er is veel te beleven in je eigen buurt, zeker als je onderzoekend en ontdekkend te werk gaat. In het tweede leerjaar maak je kennis met uiteenlopende onderwerpen uit de sport, cultuur, wetenschap en media.

ICT-mavo

De ICT-mavo is een opleiding van twee jaar. Je kan deze opleiding tijdens het derde en vierde leerjaar van de mavo volgen. De opleiding wordt afgesloten met een heus ICT-project. Als bewijs krijg je een Certificaat. Met dit Certificaat word je direct toegelaten tot de MBO-4 ICT-opleidingen van het ROC-A12. Je krijgt twee uur per week les van docenten van het Pallas én van het ROC-A12. Je leert niet alleen meer over Word, Powerpoint en Excel, maar ook over netwerken, robotisering, hacken, het internet en natuurlijk ga je ook zelf programma’s maken op de pc en op je mobiele telefoon.

Kunst Talent Klas

De Kunst Talent Klas startte in schooljaar 2015-2016, om, wanneer je excelleert in de kunst, je de ruimte te geven deze talenten verder te ontwikkelen. In de kunst talent klas kun je naar wens en binnen je kunstspecialisatie werken met verschillende materialen, technieken en formaten.

Leren verwoorden wat je gedaan hebt, hoe je daartoe gekomen bent en wat de waarde ervan is, maakt deel uit van de vaardigheden die je krijgt aangeleerd. Daarnaast word je uitgedaagd om te ontdekken en onderzoeken: Wat kan ik tot nu toe? Waar houd ik van? Wie ben ik? Wat wil ik? Afhankelijk van de gekozen richting kies je een passende vorm van (blog/dummie/portfolio).

Menu