Aanbod

Kwaliteit en resultaten

Kwaliteit en resultaten

Leren is een proces waarin we met elkaar samenwerken: leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers van school. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onszelf. Wij streven naar goede leeropbrengsten, maar willen leerlingen ook kansen bieden. Op het Pallas wordt onderwijs gegeven op mavo-, havo- en vwo-niveau. De mavo is onze aanduiding voor vmbo-t, de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

De brugklassen zijn verdeeld in twee typen dakpanklassen en de vwo brugklas. Het ene type dakpanklas kent een combinatie voor mavo en havo (de m/h-klassen), het andere type dakpanklas kent een combinatie voor havo en vwo (de h/v-klassen). Daarnaast is er de vwo-brugklas. Het tweede jaar kent ook m/h-klassen en h/v-klassen, naast de ongedeelde vwo-klas. Na het 2e leerjaar zijn er klassen per schooltype: 3 en 4 mavo , 3, 4 en 5 havo en 3, 4, 5 en 6 vwo.

  • Examenresultaten (percentages)

  • De inspectie van het voortgezet onderwijs controleert de kwaliteit op scholen. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van het Pallas Athene College en kent de school al jaren een basisarrangement toe. In het laatste rapport (2019) zijn diverse onderdelen zelfs aangemerkt als “goed”. Informatie over de kwaliteit van scholen is te vinden op deze website: Scholen op de kaart – Vind en vergelijk scholen in de buurt

  • Het Pallas Athene College werkt voortdurend aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. We kijken daarbij kritisch naar behaalde prestaties en naar de weg die naar deze prestaties heeft geleid. Hiervoor gaan we in gesprek met leerlingen, ouders en medewerkers. Ook vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de behaalde resultaten. Als ouders interesse hebben in het grotere plaatje is er de Oudercommissie. Ook zijn er ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad van de school.

Jaaragenda

  • Kerstvakantie

  • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie