Aanbod

Vakantie en vrije dagen; ziekte en verlof

Vakantie en vrije dagen; ziekte en verlof
  • Start schooljaar: 21 augustus 2023
  • Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 25 dec 2023 t/m 5 jan 2024
  • Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
  • Paasmaandag: 1 april 2024
  • Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2024
  • Hemelvaart: 9 mei 2024, ook 10 mei is een vrije dag
  • Pinkstermaandag: 20 mei 2024
  • Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024

   

  Het is niet toegestaan eerder op vakantie te gaan of later van vakantie terug te komen dan de hierboven genoemde data. Deze en alle andere agenda-items staan in de digitale activiteitenkalender op deze website.

 • Ziekmelding

  Ouder(s)/verzorger(s) geven voor 08.30 uur de ziekmelding door via het ouderaccount in Magister of telefonisch (0318-624500).

  Tijdens toetsweken en examens geldt het volgende: ouder(s)/verzorger(s) geven voor 08.30 uur de ziekmelding telefonisch door. Dit geldt voor elke toets- en/of examendag apart.

  Bij langdurige ziekte (langer dan 1 week) brengen ouder(s)/verzorger(s) de mentor op de hoogte.

  Onder schooltijd ziek

  Een leerling die gedurende de schooldag ziek naar huis gaat, meldt zich bij het verzuimcoördinaat, in het POL. Er wordt telefonisch contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s) en pas bij toestemming van ouder(s)/verzorger(s) mag de leerling de school verlaten.

  Indien ouders niet bereikbaar zijn, wordt er een mail gestuurd en mag de leerling naar huis. Pas als de ouder(s)/verzorger(s) de ziekmelding bevestigen, wordt de absentie aangepast naar ‘ziek’.

  Verlof voor (tand)arts, ortho, fysio of specialist

  Als een afspraak voor een bezoek aan de (tand)arts, fysio, ortho of andere specialist onder schooltijd valt, willen we graag dat dit minstens 3 dagen van te voren aan ons wordt doorgegeven. Indien het een spoedafspraak betreft, geef ook dan de melding zo spoedig mogelijk aan ons door.

  Bij terugkeer op school meldt de leerling zich eerst in het POL (lokaal 118). Als dit tijdens een les is, krijgt hij/zij een ‘geoorloofd te laat-briefje’ mee waarmee hij door de docent wordt toegelaten tot de les. De leerling krijgt alleen een ‘geoorloofd te laat-briefje’ mee als van te voren de aanvraag voor kort verlof is ingediend via het webformulier. Is dit niet bij ons van te voren bekend, dan krijgt de leerling een ‘te laat briefje’ mee waaraan de consequentie zit dat de leerling dezelfde dag 30 minuten moet nablijven in het POL. Zonder een ‘te laat-briefje’ of ‘geoorloofd te laat-briefje’ wordt de leerling na de schoolbel niet toegelaten tot de les.

  Verlof voor bruiloft, begrafenis en jubileum

  Een leerling mag niet buiten de schoolvakantie vrij nemen van school tenzij daar een bijzondere reden voor is. Bijvoorbeeld:

  • Huwelijk van ouder/verzorger of van naaste familieleden
  • Begrafenis/crematie/uitvaart
  • Religieuze feestdag
  • Viering van een 121⁄2, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten tot en
   met de derde graad
  • Viering van een 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de derde
   graad.
  • Verlof aanvragen voor een van bovenstaande dagen gaat via het webformulier. Een aanvraag voor
   een extra vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij ons worden aangevraagd, minstens 6 weken van te voren indien de reden van verlof zich hier toe verleend.

   

  Indien het verlof twee dagen of langer is, moet dit schriftelijk en ook liefst 6 weken van te voren bij de afdelingsleider worden aangevraagd.

  Extra verlof

  Als de aard van het beroep van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan, kan er zogenoemd ‘extra verlof’ worden verleend.

  Dit verlof moet minstens 4 weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de betreffende afdelingsleider. Het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen. Het is wettelijk bepaald dat dit extra verlof niet mag vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

  Verzuimcoördinaat

  Het verzuimcoördinaat is te bereiken voor vragen over openstaande absenties en ziekmeldingen. Daarnaast registreert het verzuimbureau de verlofverzoeken: verzuim@pallasathenecollege.nl.

Jaaragenda

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie