Aanbod

Schoolkosten en verzekeringen

Schoolkosten en verzekeringen
 • Onze school ontvangt geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het reguliere lesprogramma. Wij bieden daarnaast veel activiteiten en projecten die daarbuiten vallen, deze leveren volgens ons een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Denk hierbij aan sportdagen, diverse uitjes, mentoractiviteit(en), excursies, introductie & projectweek. Om deze aan te kunnen bieden, vragen we een vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers. Alleen dankzij uw bijdrage zijn wij als school in staat de leuke en uitdagende activiteiten en projecten aan te bieden. Uiteraard spannen wij ons in om de kosten zo laag mogelijk te houden.

  Persoonsgebonden materialen en/of hulpmiddelen die langer dan 1 jaar meegaan, zoals een woordenboek, rekenmachine, agenda, atlas, (sport) kleding dient u zelf aan te schaffen.

  uw kind willen deelnemen maar zijn de kosten een probleem voor u, dan kunt u dit bij ons aangeven, nadat u het betaalverzoek via WIS heeft ontvangen, via ouderbijdrage@pallasathenecollege.nl.

 • Voor sommige activiteiten geldt, dat wij van tevoren vragen aan de ouders/verzorgers of zij bereid en in staat zijn te betalen. Indien we minder dan 90% van de gevraagde ouderbijdrage verwachten, zullen we de overweging moeten maken om de activiteit te annuleren.
  Het betalingspercentage geldt voor excursies, Internationalisering en het sportkamp van de Masterclass.

  Graag attenderen wij u op de inkomensregeling van de gemeente Ede voor ouders met een laag inkomen:
  https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-kinderen/.

 • Toelichting

  1. Materiaal/ Activiteiten
  Schoolpas (met toegang kluis en kopieertegoed), ongevallenverzekering, activiteiten oudercommissie, mentoractiviteit(en), organisatie schoolfeest(en), kerstontbijt en/of sinterklaasviering

  2. Projecten/Excursies
  Introductie & projectweek, sportdagen, diverse uitjes, cultuureducatie, gastdocenten, software Robotica project, schaakprogramma, Pallas Spellas Athene, examengala en diploma-uitreiking met foto

  3. Buitenlandse reizen
  Alle leerlingen uit de pré – en examenklassen gaan op buitenlandse werkweek, wij hanteren van tevoren de 90% betalingspercentage

  4-5. Cambridge Lessen Engels
  U kunt uw kind opgeven gedurende het schooljaar. Deelname aan de lessen en opgave voor een eventueel examen zijn voor eigen rekening. De hoogte van de factuur zal worden bepaald door de British Council

  6. Internationalisering
  Wij hanteren van tevoren de 90% betalingspercentage

  7. Kunsttalentklas
  Leerlingen kunnen, na opgave, deelnemen

  8. Masterclass
  Leerlingen kiezen, per periode, hun eigen Masterclass

  9. Sportkamp
  Wij hanteren van tevoren de 90% betalingspercentage

  10. Sport High School
  Facturatie gaat via eigen sportvereniging

 • Het Pallas Athene College houdt zich aan het landelijke convenant van scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.

Jaaragenda

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie