Aanbod

Het Pallas Athene College

Het Pallas Athene College

Dit is de digitale schoolgids van het Pallas Athene College voor het schooljaar 2023-2024. In deze gids vindt u alle belangrijke informatie over onze school. Heeft u vragen of feedback, dan kunt u dat doorgeven aan info@pallasathenecollege.nl.

Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze schoolgids ‘docent’, ‘leerling’, ‘hij’ en ‘zijn’ voor alle geslachten. Wanneer we spreken over ‘ouders’, dan kunt u dit ook lezen als ‘verzorgers’.

  • Het Pallas Athene College is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van openbaar onderwijs. Het Pallas onderschrijft deze waarden en is daarmee een school waar je je als leerling, ouder of medewerker thuis kunt voelen, ongeacht je levensbeschouwelijke overtuiging, godsdienst of culturele achtergrond. Iedereen is welkom. Diversiteit is een groot goed. Wij zijn als school trots op het openbare karakter en onderschrijven de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs van harte. Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging voor openbaar onderwijs, VOS/ABB. Meer informatie vindt u op www.openbaaronderwijs.nu

  • Het Pallas Athene College is een school voor eigentijds, modern en inspirerend onderwijs, met aandacht voor wie je bent en voor de leer- en ondersteuningsbehoeften van iedere leerling en medewerker. We bieden je de ruimte om te groeien. Volgens de principes van de zelfbeschikkingstheorie zetten we de relatie voor de prestatie, mag je doen waar je goed in bent en bieden we je daarbij veel keuzemogelijkheden. We hebben daarbij hoge verwachtingen, zijn betrokken bij elkaar en zo brengen we onze leerlingen en medewerkers telkens weer naar de volgende fase van ontwikkeling.

  • Het Pallas Athene College is een kleinschalige, openbare school waar je je gekend voelt en waar je mag worden wie je bent. Er is volop ruimte om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We bereiden je voor op je rol als kritische, betrokken en democratische burger, zowel van Nederland als van de wereld. We hebben aandacht voor jouw individuele leer- en ondersteuningsbehoeften en we werken samen met ouders en de gemeenschap.

    De kernwaarde van het Pallas Athene College is ‘Zien en gezien worden’. We willen weten wie je bent en wat je drijft. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en om dit te realiseren geven we modern en uitdagend onderwijs, waarbij je als leerling nadrukkelijk wordt uitgenodigd om keuzes te maken en, met de mentor en de docenten, mede de regie te nemen over je leerproces.

Jaaragenda

  • Kerstvakantie

  • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie