Veiligheid & privacy

Om op school te kunnen leren en te kunnen werken, moet de school een veilige omgeving zijn. Alleen als je je als leerling en personeelslid veilig voelt, kun je effectief leren en (samen) werken. In school zijn er daarom omgangsregels om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Al deze regels staan in het Veiligheidsplan (kijk onder “Publicaties”). Hierin zijn onder andere protocollen voor het voorkomen en tegengaan van pesten te vinden.

Het Pallas Athene College verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Via onderstaande link kunt u ons Privacy Statement lezen. Mocht u vragen of opmerkingen m.b.t. privacy en het Pallas Athene College kunt u via e-mail contact opnemen met info@pallasathenecollege.nl

Privacy Statement Pallas Athene College

 

Menu