Organisatie

Organisatie

 161014-organigram

Bestuur van de school

Het bevoegd gezag van het Pallas Athene College is de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder (de rector) en het toezicht ligt bij de Raad van Toezicht. Het bestuur hanteert daarbij de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het postadres van de school. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Frank van Zuilen (voorzitter)
  • Johan van der Horst
  • Pieter de Boer
  • Renate Pope
  • Peter Vermaat

De leden zijn schriftelijk via de school bereikbaar of via e-mail, kijk hiervoor op onze contactlijst onder “contact”.

Directie

De directie bestaat uit
– de rector (de directeur-bestuurder) van de school, Antoinette Marissink.
– de conrector/ plv. rector, Harmen Neidig.

De directie is telefonisch bereikbaar via het nummer van de school (0318 624500) ,via het directiesecretariaat kunt u desgewenst een afspraak maken.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de directie en de vier afdelingsleiders van de onderwijsteams:

voor de brugklassen: Coert de Gier.
voor de mavo: Gerben Kreeft.
voor de havo: Jan Lucas Swint.
voor het vwo: Susanne de Boer.

 

Menu