Medezeggenschap

Op het Pallas kun jij je stem laten horen

Medezeggenschap

Op het Pallas kun jij (net als je ouders) je stem laten horen. Dat kan via de leerlingenraad, de oudercommissie of de medezeggenschapsraad.

Leerlingenraad

In de leerlingenraad vertegenwoordig je alle leerlingen van het Pallas. Je spreekt met elkaar en met de directie over wat leerlingen graag anders willen zien. Dat kan gaan over van alles: van verbetering van ruimtes in het schoolgebouw tot aan keuze in je vakken en rooster. Ook heb je contact met de leerlingenraad van andere scholen in de buurt en met het landelijke comité LAKS. En krijgt het Pallas een nieuwe afdelingsleider? De leerlingenraad mag helpen kiezen wie. Wil jij een verschil maken op school? Meld je aan!

Oudercommissie

De oudercommissie van het Pallas bestaat uit zes tot negen ouders. Jaarlijks organiseert deze groep één tot twee bijeenkomsten voor ouders van leerlingen. Samen hebben ze het over thema’s als opvoeding of begeleiding van de leerlingen op school. Ook kunnen zowel ouders van leerlingen als de directie van het Pallas bij de oudercommissie terecht om nieuwe ideeën te bespreken. Lid worden van de oudercommissie?

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twaalf leden: zes medewerkers, drie ouders en drie leerlingen. De directie van het Pallas legt veel voorstellen over het beleid van de school voor aan de raad voor advies of akkoord. De MR vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast is er overleg met de Raad van Toezicht. Er vinden verkiezingen plaats om leden van de medezeggenschapsraad te kiezen voor een (nieuwe) periode van 3 jaar. Deelnemen aan de medezeggenschapsraad?

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie