Ziekmelding

In te vullen door de ouders/verzorgers

Mijn/onze dochter/zoon(voor- en achternaam):

uit klas:

is vandaag ziek geworden.

eventuele bijzonderheden:

Voor nader informatie ben ik vandaag bereikbaar onder telefoonnummer (verplicht):

Mijn naam is:

Mijn e-mail adres is:

Wanneer uw zoon/dochter de komende dag of dagen nog ziek is, wilt u dit dan dagelijks aan ons melden?
Wanneer uw zoon/dochter weer beter is, wilt u dan het formulier betermelding printen, invullen en ondertekenen en door uw zoon/dochter in laten leveren?

Menu