Schoolkosten

Accentklassen

De kosten voor deelname aan de sportklas, expressieklas of researchklas bedragen in het eerste en het tweede leerjaar € 220,00 per jaar. Bij deelname aan het sportklaskamp aan het einde van het 2e leerjaar, wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 165,00. Het derde schooljaar kent uitsluitend een sportklas voor de leerlingen van 3havo en 3vwo. De kosten hiervoor bedragen € 165,00. Deelname aan de Sport High School kost in elk leerjaar € 330,00.

Kunst Talentklas

Voor het deelnemen aan de kunsttalentklas wordt een bijdrage van € 110,00 per leerjaar gevraagd.

ICT-mavo

De ict-mavo bestaat uit twee leerjaren (3mavo en 4 mavo) voor beide jaren wordt een bijdrage gevraagd. Voor 3mavo is dit €110,00 voor 4mavo is dit €50,00

IBC

Voor deelname aan het IBC wordt eenmalig een bijdrage van €220,00 gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor excursies, docenten en sprekers. Daarnaast wordt er een bijdrage van minimaal €220,00 gevraagd voor de deelname aan de internationale reis.

Wintersportdag

Indien de weersomstandigheden het toelaten organiseren we voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een wintersportdag in Winterberg, De kosten hiervoor worden alleen bij deelname in rekening gebracht. Daarnaast wordt er voor de leerlingen uit de bovenbouw een meerdaagse ski-reis georganiseerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de lessen worden er ook activiteiten georganiseerd die wij noodzakelijk vinden voor goed en aantrekkelijk onderwijs. U kunt hierbij denken aan projecten, sportdagen, vieringen, excursies, introductieweken e.d. Deze zaken worden niet door de overheid gefinancierd en kunnen door de school ook niet worden aangeboden zonder een financiële bijdrage van de ouders. Een brief met het overzicht van de activiteiten per leerjaar, de overeenkomst en de factuur ontvangt u aan het begin van het schooljaar en kunt u ook vinden op de website van de school. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 105,00.

Kopieerpas/kluispas

Leerlingen ontvangen een kopieerpas/kluispas die gedurende de gehele schoolperiode geldig is. Voor alle leerlingen is na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage een kluis beschikbaar die met deze pas te openen is. Daarnaast wordt deze pas na de betaling opgeladen met 50 kopieën/prints. De leerling krijgt eenmalig een kopieerpas/kluispas uitgereikt. Het aanvragen van een nieuwe pas kost €5,00.

Ongevallenvoorziening

De school heeft een collectieve ongevallen- en reisverzekering afgesloten voor de leerlingen en medewerkers van het Pallas Athene College. De verzekering is uitsluitend aan toepassing op ongevallen die leerlingen overkomen tijdens de schooluren, de activiteiten in schoolverband zoals stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen en gaan van en naar school of de plaats waar de activiteiten of de werkzaamheden plaatsvinden. De reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die onder auspiciën van de school plaatsvinden. Een uitkering van de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid.

Buitenlandse reizen

Een verblijf in het buitenland leert je veel, niet alleen op het gebied van vreemde talen en culturen, maar ook over je eigen cultuur en je eigen persoon. We vinden het daarom belangrijk de leerlingen dit te laten ervaren. Alle leerlingen uit 3mavo, 4havo en 5vwo gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar op werkweek. De kosten voor deze werkweek bedragen € 315,00. Daarnaast worden er gedurende het schooljaar verschillende buitenlandse uitwisselingsprogramma’s georganiseerd, waar leerlingen zich voor kunnen opgeven. De kosten voor deze uitwisselingen kunnen door de bestemming en de duur van de reis variëren.

 

Menu