Succeslessen

Succeslessen

Succeslessen: huiswerkbegeleiding op maat voor scholieren die hun studieresultaten willen verbeteren.

–  Heeft uw kind leerproblemen?
–  Wil uw kind beter leren plannen?
–  Is er uitleg nodig bij een aantal vakken?
–  Levert huiswerk maken thuis vaak stress op?
–  Weet uw kind niet hoe het zijn huiswerk aan moet pakken?
–  Wilt u de eigen verantwoordelijkheid van uw kind bevorderen?

In de succesles willen we bovenstaande problemen samen met uw kind oplossen.

In onderling overleg tussen u, de ouders/verzorgers, de mentor van uw kind en in sommige gevallen ook de afdelingsleider kan uw kind aangemeld worden voor de succeslessen. Dit gebeurt middels een aanmeldformulier, te vinden onderaan deze pagina. Naar aanleiding van het ingevulde formulier neemt de coördinator van de succeslessen contact met u op voor een telefonisch intakegesprek.

Als de succeslessen u en uw kind goed zijn bevallen en jullie overwegen de succeslessen in een volgend schooljaar opnieuw te gebruiken, wordt er gevraagd een nieuw aanmeldformulier in te dienen. De aanmelding loopt dus niet automatisch na de zomervakantie door.

WAT BIEDEN WIJ?

Uw kind kan in een rustige en vertrouwde omgeving op school studeren. Er is altijd mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op iedere vraag bieden wij een antwoord. Succesles is meer dan een rustige plek om te werken.

De succeslessen worden aangeboden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 15:30 uur en 17:30 uur. De succeslessen worden als volgt ingedeeld: er wordt gestart met het doornemen van de planning en vervolgens gaat de leerling zelfstandig aan de slag. We controleren, begeleiden, geven adviezen en leren uw kind waar nodig nieuwe leerstrategieën aan.
Bovendien maken we tijd om de leerlingen extra uitleg te geven of te overhoren. Aan het eind van de middag heeft uw kind bij ons twee uur in alle rust hard gewerkt. In principe is hij/zij dan klaar met al zijn/haar huiswerk.

De  begeleiding is in handen van studenten. Zij helpen uw kind met zijn/haar problemen. Een student weet niet wat uw kind moet doen en wat zijn/haar problemen zijn, daarvoor is het van belang dat uw kind zelf aangeeft met welke problemen het geconfronteerd wordt. De studenten kunnen en willen met alles helpen als daarom gevraagd wordt.

De succeslessen zijn een geweldige mogelijkheid voor gemotiveerde leerlingen om hun inzet beloond te zien worden met betere resultaten. Het is nadrukkelijk niet bestemd voor leerlingen met motivatieproblemen. Onze maximale groepsgrootte is 15 leerlingen per middag.

WAT KOST HET?

1 keer per week, gedurende 8 lesweken            €  40,-

2 keer per week, gedurende 8 lesweken            €  80,-

3 keer per week, gedurende 8 lesweken            € 120,-

4 keer per week, gedurende 8 lesweken            € 160,-

U bepaalt in overleg met de coördinator op welke middag uw kind langskomt. Voor € 120,-  kan uw kind drie succeslessen per week gedurende acht schoolweken bezoeken, voor € 40,-  een succesles per week gedurende acht weken.  Indien uw kind verhinderd is de succesles te bezoeken om wat voor reden dan ook kan hij indien er plaats is een andere dag van de week komen in diezelfde periode, na deze periode is opnieuw lesgeld verschuldigd. U tekent in voor steeds acht weken, na afloop van acht weken kunnen beide partijen het contract opzeggen. Indien u de succeslessen wilt beëindigen dient u een mail te sturen naar info@pallasathenecollege.nl Zonder bericht wordt de overeenkomst stilzwijgend met acht weken verlengd. Bij wangedrag beëindigen we eenzijdig het contract. Het teveel betaalde bedrag wordt dan teruggestort.

WANNEER STARTEN WE?

We starten enkele weken na het begin van het schooljaar. De mentor kan aangeven dat het goed zou zijn als uw kind de succeslessen zou bezoeken. Na overleg met u, de ouders, en de afdelingsleider kan uw kind geplaatst worden. U kunt zich bij mij aanmelden door een inschrijfformulier van onze site te downloaden, in te vullen en in te leveren bij de administratie.  Ik neem dan contact met u op voor een intakegesprek.

 

 

Inschrijfformulier

 

Menu