Absentie en verlof

Absentie en verlof

Zo gaan we om met absentie.

– Als een leerling ziek thuis blijft, verwachten wij van de ouders vóór 08.30 uur:

• een telefoontje op (0318) 624500 (toets 1) of

• een ziekmelding via Magister  (“ziekmelding” op deze website).

– Als een leerling ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de absentiecoördinator of in de mediatheek. We verwachten een telefoontje wanneer de leerling thuis is aangekomen. Indien de leerling die dag nog een toets moet maken, meldt hij zich bij de afdelingsleider.

– Indien een leerling langer dan één dag ziek blijft, verwachten we opnieuw een ziekmelding.

– Een leerling die beter is en weer op school komt, neemt een brief (formulier “betermelding” op deze website) mee van de ouders voor de absentiecoördinator waarin aangegeven wordt, van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest.

– Verlof voor enkele uren (voor tandartsbezoek enz.) dient altijd van te voren gemeld te worden met een brief (formulier “kort verlof” op deze website) van de ouders bij de absentiecoördinator.

– Langer verlof dient ruim van te voren (minimaal een week) schriftelijk bij de afdelingsleider aangevraagd te worden door de ouders.

Zo gaan we om met verlof.

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. In bepaalde omstandigheden is verlof wel mogelijk, u kunt hiervoor de website van leerplicht gemeente Ede raadplegen. Als u voor uw kind wegens feestelijke omstandigheden verlof wilt aanvragen, verzoeken wij u dat uiterlijk een week van te voren bij de afdelingsleider te doen. Ongeoorloofd verzuim rond schoolvakanties moet door ons bij de afdeling leerplicht van de gemeente gemeld worden.

Menu