Kwaliteit

De inspectie van het voortgezet onderwijs controleert jaarlijks de kwaliteit op scholen. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van het Pallas Athene College en kent de school daarom al jaren een basisarrangement toe.

Kwaliteitszorg

Het Pallas Athene College werkt voortdurend aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. We kijken daarbij kritisch naar behaalde prestaties en naar de weg die naar deze prestaties heeft geleid. Hiervoor gaan we in gesprek met ouders, leerlingen en medewerkers. Ook vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de behaalde resultaten. Uitgebreide informatie hierover – en een vergelijking met landelijke resultaten – vindt u op scholenopdekaart.nl.

 

Menu