Contact

Contactgegevens

Pallas Athene College
Koekeltse Boslaan 21
6715 CW Ede
Postbus 4008 6710 EA Ede
T 0318 624 500
E info@pallasathenecollege.nl
Website www.pallasathenecollege.nl
Bankrekeningnummer NL47 INGB 0660 8389 31  t.n.v. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede
KVK nummer 51271958
Fiscaal nummer 823 189 132

Voor een volledige lijst van medewerkers en hun contactgegevens: zie onderaan deze pagina.

 

Contactformulier

Route & Kaart

 

Indien u contact wilt opnemen met een van onze medewerkers, dan heeft u de mogelijkheid om dat telefonisch te doen via +31 (0)318 624500 of een e-mail te sturen. De e-mailadressen van het Pallas Athene College zijn als volgt samengesteld: voorletter.achternaam@pallasathenecollege.nl.

 Managementteam

Antoinette Marissink Rector (Directeur – bestuurder) a.marissink
Harmen Neidig Conrector / plv. rector h.neidig
Susanne  de Boer Afdelingsleider vwo s.deboer
Coert  de Gier Afdelingsleider brugklassen c.degier
Gerben Kreeft Afdelingsleider mavo g.kreeft
Jan Lucas Swint Afdelingsleider havo jl.swint

Onderwijs ondersteunend personeel

Ad Beekman TOA a.beekman
Tom Berendsen Hoofd ICT t.berendsen
Irene Birsak Keuken i.birsak
Ron Dekker Roosterzaken r.dekker
Paul Guleij ICT medewerker p.guleij
Yvonne Hofstee Keuken y.hofstee
André de Jonge Onderhoud a.dejong
Robert Kervel Conciërge r.kervel
Krystian Kruszynski ICT k.kruszynski
Paul Levenbach PR & Communicatie/ Absentie coordinator p.levenbach
Kilesi Mayemba Assistent Facilitaire Dienst k.mayemba
José Merkies-Dokter Administratie j.merkies-dokter
Yvonne Sol Roosterzaken y.sol
Karin Tollenaar Mediatheek k.tollenaar
Mirjam Visser- Koogje Hoofd conciërge m.visser-koogje
Britte Wildschut TOA b.wildschut
Mieke Willemsen administratie m.willemsen
Mariska Zuidland Hoofd administratie m.zuidland

Onderwijzend personeel

Laila Aboussaid Wiskunde l.aboussaid
Seyithan Akad Bewegingsonderwijs / Sportklas s.akad
Nick van den Akker Bewegingsonderwijs/ Sportklas n.vandenakker
Petra Arts Atheneklas p.arts
Gerrie van Beek Duits g.vanbeek
Tineke van den Berg Frans / Zorgcoördinator onderbouw t.vandenberg
Tineke van Bergen Biologie t.vanbergen
Francisca Bett Engels f.bett
Robert van Beurden Economie r.vanbeurden
Ellen Bezemer- Brouwer Bewegingsonderwijs/vertrouwenspersoon/Dyslexie coach havo/Dyslexie coördinator/ leerlingbegeleider bovenbouw havo/havo coördinator e.bezemer-brouwer
Marieke Bragt CKV/Expressieklas m.bragt
Bas Bonte Geschiedenis/ Decaan vwo b.bonte
Petra Boose Nederlands p.boose
Marieke Brugman Bewegingsonderwijs/ BSM/ Dyslexie coach vwo m.brugman
Rolf Coolen Scheikunde/ Natuurkunde/ TOA r.coolen
Karin Dede-Roorda Engels k.dede-roorda
Kim Diepeveen – Cobussen Engels / Remedial Teaching / Dyslexie coach mavo k.diepeveen-cobussen
Michiel van Duin Natuurkunde m.vanduin
Maarten Ernst Nederlands m.ernst
Dionne Gerrits Dramatische vorming d.gerrits
Marloes Groenen Frans m.groenen
Lieke Hammink Beeldende vorming/ckv/Kunst coördinator l.hammink
Joost Hamstra Economie/M&O j.hamstra
Marjolein Hardeman Wiskunde m.hardeman
Joyce Haver Engels j.haver
Marlou van Heemskerk Beeldende vorming/ckv m.vanheemskerk
Fred Hendricksen Engels f.hendricksen
Johan Hendriks van de Weem Nederlands j.hendriksvandeweem
Lucas Hoeve Techniek/ Zorgcoördinator bovenbouw/ vertrouwenspersoon l.hoeve
Tim Hoogenbosch Nederlands t.hoogenbosch
Helma Hooijer-Kruijsen Beeldende vorming/ Decaan mavo h.hooijer-kruijsen
Maarten Janssen Wiskunde m.janssen
Gert van de Kaa Duits/ ELO coördinator g.vandekaa
Jan Keuter Techniek/ Researchklas j.keuter
Joep Kusters Aardrijkskunde/ Coördinator Internationalisering j.kusters
Jan van Laar Wiskunde j.vanlaar
Lotte Landsbergen Nederlands l.landsbergen
Jeroen Leliveld Scheikunde j.leliveld
Deborah Leppers Engels d.leppers
Gladys van der Linde Engels / IBC – ISC g.vanderlinde
Sanela Lit-Ahmetagic Engels s.lit-ahmetagic
Daniel de Man Aardrijkskunde d.deman
Ilse Mulders Geschiedenis/wiskunde i.mulders
Ruben van der Meer economie/wiskunde r.vandermeer
Jon Meijer Nederlands j.meijer
Erik Mesie Muziek e.mesie
Mariska Meuleman Geschiedenis m.meuleman
Thamar Mobach Biologie t.mobach
Phia Muller Wiskunde p.muller
Tara Nagel Nederlands t.nagel
Leon van Neer Frans / Decaan havo l.vanneer
Rolf Oosting Beeldende vorming r.oosting
Peggy Petersen Frans/leerlingbegeleider onderbouw havo p.petersen
Jan-Jaap van der Poel Bewegingsonderwijs/sportklas jj.vanderpoel
Yolanda Pothoven Duits y.pothoven
Renée Raijmakers Junior Academie r.raijmakers
Willem-Jan Schuld Geschiedenis/ Coördinator bijlesbank wj.schuld
Marlies Schuring Bewegingsonderwijs/ BSM/sportklas m.schuring
Shakita Sewpersad Wiskunde s.sewpersad
Maarten van der Slikke Geschiedenis/ Maatschappijleer m.vanderslikke
Onno ter Sluis Aardrijkskunde o.tersluis
Yuri Stevens van Swaay Biologie/researchklas y.stevens
Ton Stoffelen Scheikunde/ Boeken coördinator/ Examensecretaris t.stoffelen
Amale Touha Frans a.touha
Hans Tuit Wiskunde / Examensecretaris h.tuit
Secginer Urun Duits/ Economie s.urun
Anja Veldhuis – Sneep Engels a.veldhuis-sneep
Niels Velthuijs Natuurkunde/ Scheikunde n.velthuijs
Rianne Voorbij Wiskunde r.voorbij
Marijke Vos Biologie / Vertrouwenspersoon m.vos
Marja Waalwijk-Meurs Nederlands m.waalwijk
Mieke Watermulder Natuurkunde m.watermulder
Joke van Weert- Kroese Geschiedenis/ Expressieklas/ Dyslexie coach Brugklassen j.vanweert-kroese
Niels Wensink Wiskunde n.wensink
Elles Westerink Engels / Vertrouwenspersoon/ Cambridge Engels e.westerink
Daphne Wijnen Wiskunde d.wijnen
Huib  van der Wolf Aardrijkskunde/talentc h.vanderwolf
Matthijs Wolff Biologie m.wolff
Linda van den Worm Nederlands l.vandenworm
Menu